canon2.bmp

Het is u vast niet ontgaan dat de canon van de Nederlandse geschiedenis begin juli officieel ‘in gebruik’ is genomen. Wel waren er ten opzichte van de eerste editie enkele wijzigingen doorgevoerd. Het venster boekdrukkunst had plaats moeten maken voor de natuurwetenschapper Christiaan Huygens. Ook het vensterplaatje grachtengordel 16e – 17e eeuw werd vervangen door een nieuwe illustratie……  Per abuis was er aanvankelijk een rijtje negentiende-eeuwse in de canon terechtgekomen.

Denkt u dat deze canon misschien ook iets kan betekenen voor KNS of ziet u daar helemaal niets in?