Jan Deutekom: Passief zijn geen optie. Inburgeren bij het Friesland College. Les, september 2007

Een interessante visie omtrent inburgeren en onderwijs. Jan Deutekom van het Friesland College in Leeuwarden ontwikkelde de FC-Sprint-aanpak. FC-Sprint is een combinatie van totaalvisie op leerprocessen en een databank met leerstof, ingedeeld in bronnen.

Prestaties van leerlingen volgen de verwachtingen die aan hen gesteld worden. Voor optimale leerprestaties is het van groot belang dat je als docent elke leerling het gevoel geeft dat hij of zij tot veel in staat is. En dat je dit vertrouwen vertaalt in opdrachten die je de leerling meegeeft.

De opdrachten worden concreet geformuleerd in termen als: Volgende week verwacht ik dat je het antwoordapparaat van de verzekeringsmaatschappij kunt inspreken met een schademelding.

Met de opdracht noemt de docent de bronnen die de leerling kan raadplegen en gebruiken om zich de verwachte vaardigheid eigen te maken. Ook het ontwikkelen van deze bronnen zelf is bij het Friesland College onderdeel van de FC-Sprint aanpak. Een vernuftig systeem. Metingen hebben al laten zien dat het leertempo met deze aanpak met sprongen vooruit gaat. We zijn benieuwd naar verdere resultaten!