Deltaplan 

Op 3 december vond in de Van Nelle-ontwerpfabriek in Rotterdam de Manifestatie Deltaplan Inburgering plaats. Minister Vogelaar wilde met dit evenement en deze stoere locatie markeren dat zij met haar inburgeringsbeleid nieuwe wegen inslaat.
De publicatie zelf was al enige tijd eerder uitgekomen maar dit was de gelegenheid voor een toelichting. In haar toespraak bracht Vogelaar ondermeer de volgende punten naar voren.

  • Het Ministerie moedigt gemeenten aan om met betrekking tot hun uitvoering van de Wet Inburgering te handelen naar eigen inzicht voor wat betreft plaatsing van cursisten in inburgeringstrajecten. Niet zozeer de letter van de wet bepaalt wie in aanmerking komen maar de feitelijke behoefte van iemand aan taalbeheersing. ‘Zorg eerst dat de feitelijke plaatsing rond komt. De intake zelf komt later wel.’
  •  Aan alle wethouders: ga voordat u uw beleid maakt, eerst eens praten met uw collega’s met de portefeuilles WAO en integratie. Zij zijn wellicht al enige stappen verder.
  • Ook behaalde staatsexamens Nt2 1 of 2 worden als inburgeringsbewijs erkend.
  • Nt2 docenten die onlangs ontslagen zijn mogen erop rekenen dat zij in januari weer aan de slag moeten. 
  • Het oude beleid zette teveel in op het sanctie-instrumentarium (dat overigens prima in orde is) van de nieuwkomer. Het nieuwe beleid richt zich op integratie en participatie. Niet alleen cursussen volgen maar ook iets doen. Daarvoor is de bereidwilligheid van autochtone Nederlanders net zo belangrijk als inzet van de nieuwkomers.

Ook andere sprekers waren uitgenodigd. Wilma Gillis hield een pleidooi voor meer aandacht voor het ondernemerschap als startkans voor ondernemers. Ruud Lubbers sprak zijn wens uit dat de Nederlandse samenleving al te grote vrees voor verandering moet proberen te overwinnen.