De bedoeling van inburgeringsexamen is dat nieuwkomers ‘competent gemaakt’ worden om toe te treden tot de arbeidsmarkt. Helaas blijkt in de praktijk dat niet elk segment van de arbeidsmarkt even bereidwillig is om allochtonen toe te laten. Het Sociaal Cultureel Planbureau wijst op dit probleem in een officieel onderzoeksdocument, de Discriminatiemonitor. Dit rapport biedt een overzicht van gemiddeld 400 klachten per jaar die tussen 2004 en 2006 bij de anti-discriminatiebureaus binnenkwamen. Het blijkt dat allochtone werkzoekenden met name bij sollicitaties geen gelijke kansen krijgen. Wanneer zij eenmaal een baan hebben, voelen zij zich niet gediscrimineerd maar hebben zij wel de indruk dat ze zich meer moeten bewijzen dan autochtonen.
Het is niet anders, althans voor dit moment. Ik denk dat het belangrijk is om deze bevindingen tijdens KNS-lessen bespreekbaar te maken. De dialoog tussen Evert en Monica in les 16 van Kom verder! is een handig uitgangspunt!  

discriminatiemonitor Sociaal Cultureel Planbureau 2007