Startmanifestatie Deltaplan inburgering. Het Ministerie van VROM houdt op maandag 3 december in de Van Nellefabriek in Rotterdam een bijeenkomst voor belanghebbenden om informatie uit te wisselen over inburgering. Voor informatie en aanmelden kunt u terecht op www.aanmelden-deltaplan.nl/ Deelname is gratis